ovseni ili ovsani

Piše se i jedno i drugo ali je bolje ovseni.

Rečnik SANU beleži oba prideva i ovsani i ovseni ali ovsani upućuje na ovseni kao bolji: ovseno brašno, ovsena kaša, ovsena slama, ovseni hleb.