od 2012–2013 ili 2012–2013

Piše se 2012-2013.

Primaknuta crta piše se obavezno između brojeva napisanih ciframa sa značenjem predloga do. Može i od 2012. do 2013. ali ne može od 2012–2013. Ako se napiše predlog od onda se mora napisati i predlog do. Ne može ga zameniti primaknuta crta. U vezama u kojima makar jedan od članova ima unutrašnju belinu piše se odmaknuta crta: 1. I 2013 – 31. III 2013.