osvoj ili osvoji

Piše se i jedno i drugo.

Imperativ od glagola osvojiti glasi osvoj (osvojmo, osvojte) osvoji (osvojimo, osvojite).