osvetlenje ili osvetljenje

Piše se osvetljenje.

Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje.