Omer paša Latas ili Omer-paša Latas

Piše se Omer-paša Latas.

Orijentalne titule iza imena, koje se ne menjaju, pišu se sa crticom: Smail-aga Čengić, Bali-beg Jahjapašić, Mehmed-paša Sokolović, Salih-baša, Jusuf-efendija. 
Crtica se piše u svim padežnim oblicima: Omer-paša, Omer-paše, Omer-paši, Omer-pašu, Omer-pašo, Omer-pašom, Omer-paši.