olovci ili olovki

Piše se olovci.

U dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda na a ispred prelazi u c.
Olovka može biti obična (grafitna), hemijska, mastiljava ili patent, a predak svih olovaka je olovni štapić koji je služio za pisanje i po kome je olovka dobila ime.