oficijelni ili oficijalni

Piše se oficijelni.

Od francuskog officiel službeni, zvanični. U Pravopisu samo oficijelni a u Rečniku Matice srpske oba.