odslušaj ili otslušaj

Piše se odslušaj.

se ne menja ispred š. To je odstupanje od jednačenja po zvučnosti.