odslikava ili oslikava

Piše se i jedno i drugo.

Značenja im se delimično preklapaju. Oba znače predstaviti u slici, naslikati (ume da o(d)slika situaciju).
Oslikati još znači ukrasiti slikama (oslikao je svod Sinstinske kapele) i pojaviti se, ocrtati se (pred očima mu se oslika lik žene).