obrazci ili obrasci

Piše se obrasci.

U nominativu/akuzativu jednine i genitivu množine iza z nalazi se nepostojano a pa ne dolazi do jednačenja po zvučnosti: obrazac i obrazaca. U svim ostalim padežima i jednine i množine to a se gubi a z se ispred c jednači po zvučnosti i prelazi u svoj bezvučni par s: obrasca, obrascu, obrascem, obrasci, obrascima, obrasce.