obolenje ili oboljenje

Piše se oboljenje.

Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje.