Njemci ili Nijemci

Piše se Nijemci.

Stanovnici Njemačke su Nijemci i Njemice.