ničim ili ni sa čim

Piše se i jedno i drugo.

Zamenice složene sa ni- pišu se spojeno u padežima bez predloga: ništa, ničega, ničemu, ničim. Ničim se nije mogao opravdati.
Ako se zamenica upotrebljava sa predlogom, on je razbija na sastavnice: ni za šta, ni od čega, ni po čemu, ni o čemu, ni za čim, ni sa čim. To se ni sa čim ne može porediti.
Predlog se ne piše ispred zamenice: za ništa, od ničega, o ničemu, za ničim, sa ničim.