nezavisan ili nezavistan

Piše se nezavisan.

Od glagola zavisiti: nezavisan, nezavisna, nezavisno, nezavisni, nezavisne, nezavisna. Onaj koji ne zavisi ni od koga, samostalan, slobodan.