nezamenjiv ili nezamenljiv

Piše se i jedno i drugo.

Nezamenljivost i nezamenjivost.
Ne se piše spojeno sa pridevima i imenicama.