nevraćamo ili ne vraćamo

Piše se ne vraćamo.

Ne se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku: ne vraćam, ne vraćaš, ne vraća, ne vraćamo, ne vraćate, ne vraćaju (prezent), ne vraćaj, ne vraćajmo, ne vraćajte (imperativ), ne vraćajući (glagolski prilog sadašnji).
Uz trpni glagolski pridev ne se piše spojeno: nevraćan, nevraćana, nevraćano, nevraćani, nevraćane, nevraćana.