neradan dan ili neradni dan

Piše se i jedno i drugo.

Pridev neradan je neodređenog vida a pridev radni je određenog vida.
Neodređenim vidom se kvalifikuje neki pojam (odgovara na pitanje kakav je). Dan je lep, sunčan, vedar, dug, kratak, dobar, naporan, radan, neradan.
Određenim vidom pojam se identifikuje (odgovara na pitanje koji je). Novi, beli, crni, sudnji, božji, pasji, poslednji, najduži, radni, neradni dan.
Termini su uvek određenog vida: vanredni profesor, dopisni član, stručni saradnik, radni dan (radni period u toku jednog dana), neradni dan.
Sutra je 1. maj, neradni dan. Kakav će nam biti? Divan, sunčan i naravno, neradan.