nepruža ili ne pruža

Piše se ne pruža.

Ne se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku: ne pružam, ne pružaš, ne pruža u jednini i ne pružamo, ne pružate, ne pružaju u množini.
Ovakva prilika se ne pruža često.