neprocenjiv ili ne procenjiv

Piše se neprocenjiv.

Rečca ne piše se sastavljeno sa pridevima.