nekolicina su došla ili nekolicina su došli

Piše se ijedno i drugo.

Nekolicina je imenica prirodnog muškog a gramatičkog ženskog roda. Gramatički je jednina a ima vrednost množine (odnosi se na više muškaraca). Deo predikata u ličnom obliku stoji u množini (su) a deo predikata koji razlikuje rod slaže se i po obliku (došli) i po značenju (došla).