nekog ili nekoga

Piše se i jedno i drugo.

Neodređena zamenica neko ima fakultativni vokal na kraju genitiva, dativa, akuzativa i lokativa.
Menja se: neko-nekog(a)-nekom(e)-nekog(a)-nekim-nekom(e).