ne završeni ili nezavršeni

Piše se nezavršeni.

Odrična rečca ne piše se spojeno sa imenicama, pridevima, prilozima i glagolskim pridevima (radnim i trpnim): nebriga, neveseo, nedugo, nepisan, nevažeći i nemoj, neću, nemam.