ne izvodljivo ili neizvodljivo

Piše se neizvodljivo.

Ne se piše spojeno sa pridevima: neizvodiv, neizvodljiv, neizvediv i neizvedljiv.