ne važno ili nevažno

Piše se nevažno.

Ne se piše sastavljeno sa pridevima: nevažno je ono što nije važno, nebitno, sporedno.