našta ili na šta

Piše se i jedno i drugo.

Prilog našta ili našto koji znači radi čega, čemu, piše se spojeno: Našto to, i čemu?
Predlog na i zamenica šta pišu se rastavljeno: na šta ovo liči.