ne običan ili neobičan

Piše se neobičan.

Rečca ne piše se spojeno sa imenicama i pridevima.
Ako je rečca ne zamena za negirani, odrični oblik nije piše se odvojeno: ne običan nego neobičan.
U filozofskim tekstovima može se pisati sa crticom: ne-biće, ne-bitak.