ne nagađam ili nenagađam

Piše se ne nagađam.

Ne se piše odvojeno od glagola u ličnom obliku: ne nagađam, ne nagađaš, ne nagađa, ne nagađamo, ne nagađate, ne nagađaju. Nagađati je nesvršeni i učestali prema nagoditi: ne nagodim, ne nagodiš, ne nagodi, ne nagodimo, ne nagodite, ne nagode.