naučnoistraživački ili naučno-istraživački

Piše se i jedno i drugo.

Spojeno se pišu pridevske složenice od dvočlanih sintagmi u kojima prva određuje drugu i označavaju jedan pojam: književnoistorijski, književnojezički, književnonaučni, političkoekonomski, naučnostručni, naučnotehnički, naučnofantastični, vaspitnoobrazovni, visokoobrazovni, kulturnoistorijski, spoljnotrgovinski, niskobudžetni, državnopravni, krivičnopravni.

Sa crticom se pišu pridevi koji ne određuju jedan drugog (u ravnopravnom odnosu) nego znače i jedan i drugi: naučno-istraživački, književno-istorijski, književno-jezički, književno-naučni, političko-ekonomski, vaspitno-obrazovni, kulturno-istorijski.