naučićete ili nauči ćete

Piše se naučićete.

Futur I od glagola čiji se infinitiv završava na ti (naučiti) gradi se na dva načina: ja ću naučiti i naučiću, ti ćeš naučiti i naučićeš, on će naučiti i naučiće, mi ćemo naučiti i naučićemo, vi ćete naučiti i naučićete, oni će naučiti i naučiće.