nasamo ili na samo

Piše se nasamo.

Prilog nasamo (neobično nasamu) koji znači bez prisustva drugih osoba, piše se spojeno.
Rastavljeno samo u doslovnom značenju predloga na i rečce samo: dođi na samo pet minuta, razgovaraćemo nasamo.