naovamo ili na ovamo

Piše se naovamo.

Prilog naovamo koji znači do današnjeg vremena ili na ovu stranu, piše se spojeno: od rata naovamo ili od table naovamo.