nanesen ili nanešen

Piše se nanesen.

Trpni glagolski pridev od glagola naneti glasi nanesen ili nanet, ne nanešen. U ovom obliku nema jotovanja.