naočare ili naočari

Piše se i jedno i drugo.

Naočare se upotrebljavaju samo u množini (pluralija tantum). To je jedan predmet koji se sastoji od dva stakla na dva oka. Mogu biti ženskog ili muškog roda. U genitivu naočaranaočari, dativ samo naočarima. Može i naočale-naočala-naočalima.