naizmenično ili naizmence

Piše se i jedno i drugo.

Naizmenično i naizmence su prilozi koji znače na smenu, izmenjujući se.