naime ili na ime

Piše se i jedno i drugo.

Rečca naime koja služi za isticanje i preciziranje, piše se spojeno: postoji, naime, više objašnjenja za to.
U izrazima na ime čega (na ime naknade) ili na čije ime (na tvoje ime), na ime se piše rastavljeno.