nadasve ili nada sve

Piše se nadasve.

Prilog nadasve koji znači iznad svega, više od svega, piše se spojeno: on je nadasve dobar čovek.