na telefonu ili kraj telefona

Piše se i jedno i drugo.

Kraj telefona i pored telefona znače kraj/pored telefonskog aparata a na telefonu ne znači na aparatu nego na telefonskom sistemu.