motorni ili motorički

Piše se i jedno i drugo.

Motorički je onaj koji se odnosi na motoriku, na moždane procese u vezi sa pokretanjem mišića: motorički razvoj, motorički poremećaji, motoričke sposobnosti.
Motorni je onaj koji se odnosi na motore, koji ima motor, pokretački: motorni čamac, motorna testera, motorna sila.