motor ili motocikl

Piše se i jedno i drugo.

Od latinskog motor, pokretač, pokretačka sila, motor je mašina koja pretvara neku vrstu energije u mehanički rad (motor sa unutrašnjim sagorevanjem), bilo kakav pokretač (motor napretka) ali motor znači i motocikl, mada je bolje motocikl.
Motocikl je nastalo od latinskog motus, kretanje i grčkog kyklos, krug, točak (motorno vozilo na dva točka). Može i motorbicikl ali ne može motorcikl.
Vozač motocikla je motociklist ili motociklista a pridev koji se odnosi na motocikliste i motociklizam je  motociklistički-motociklistička-motociklističko.