mota ili motoa

Piše se mota.

Od italijanskog motto što znači izreka, poslovica, citat. Moto je imenica muškog roda sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu. Pošto nema dužine na poslednjem o, ne zadržava ga u promeni: moto-mota-motu-moto-motom-motu.