mi trojica ili nas trojica

Piše se nas trojica.

Uz brojne imenice upotrebljava se genitiv množine. Uz oblike dativa, instrumentala i lokativa brojnih imenica upotrebljavaju se odgovarajući padeži množine kada je rečenični akcenat na ličnoj zamenici: nama trojici, s njima trojicom, o nama trojici. Kada je naglašena glagolska imenica ona dođe ispred lične zamenice u genitivu množine: trojici njih, s trojicom njih, o trojici nas.