mi bi ili mi bismo

Piše se mi bismo.

Prvo lice množine aorista glagola biti glasi (mi) bismo: ja bih, ti bi, on bi, mi bismo, vi biste, oni bi.
Nepravilno je odvajanje *mi bi smo, kao i izostavljanje *mi bi.
Isto važi i za 2. lice množine vi biste, a ne *vi bi ste ili *vi bi.