međuopštinski ili među opštinski

Piše se međuopštinski.

Prvi deo složenica među piše se spojeno: međumesni, međugradski, međunarodni, međudržavni, međuzvezdani, međuparlamentarni, međuvreme, međusprat, međufaza.