međunarodnopravni ili međunarodno pravni

Piše se međunarodnopravni.

Pridevske složenice pišu se spojeno. Od međunarodno pravo međunarodnopravni, od spoljna trgovina spoljnotrgovinski, od državno pravo državnopravni kao i krivičnopravni, visokoobrazovani, niskobudžetni, robnonovčani, kupoprodajni, brzohodan, staromodan, novogodišnji.