majonez ili majoneza

Piše se i jedno i drugo.

Pravopis preporučuje majonez.