majkin ili majčin

Piše se i jedno i drugo.

Prisvojni pridev od majka, mati je majčin.
Prisvojni pridev od majka, baba je majkin.