majkane ili majkoviću

Piše se i jedno i drugo.

Majkan je pokrajinska reč koju srećemo kod Branka Ćopića i znači junačina, delija. Majković  srećemo kod Zmaja i Radoja Domanovića i znači isto to junačina, delija ali i uzvik za pojačavanje u ljutnji i pretnji: E, pa majkoviću sad je dosta.