maj ili svibanj

Piše se maj.

Od latinskog Maius (mensis) što znači mesec posvećen staroitalskoj boginji prirode Maji.
Stari slovenski naziv je svibanj. Dobio je ime po biljci svibi (grmolika biljka iz porodice drenova) koja tada cveta.