ludaku ili ludače

Piše se ludače.

Vokativ od imenice ludak glasi ludače. Zadnjonepčano k, ispred nastavka za vokativ e, prelazi u svoj prednjonepčani par č, po pravilu o prvoj palatalizaciji.
Ludaku se sreće u govornom jeziku ali nije deo standarda.