ljudi ili čoveci

Piše se ljudi.

Imenica čovek nema oblike množine od ove osnove, a imenica ljudi nema oblike jednine od svoje osnove (ljud). U jednini čovek-čoveka-čoveku-čoveka-čoveče-čovekom-čoveku a u množini ljudi-ljudi-ljudima-ljude-ljudi-ljudima-ljudima.